فیش حج – سخن امیر مکه در رابطه با برادری با ایرانی ها

فیش حج : امیر مگه گفت که ایرانیان برادر های دینی ما می باشند. حجاج ایرانی مناسک حج را در راحتی و آرامش به جا آورند و مشکلی برای آنها رخ ندهد و خاطره خوبی از